Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, behoort u eerst met die verzekeraar te bespreken, of u een advocaat kunt inschakelen. Maar het is niet zo dat die verzekeraar daarin het laatste woord heeft.

Er is een EG-richtlijn (87/344) die uw vrije advocaatkeuze waarborgt. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie daar een belangrijke uitspraak over gedaan:

In de eerste plaats heeft u zelf het recht uw advocaat te kiezen, in situaties waarin noodzakelijk is dat een advocaat voor u optreedt. Maar bovendien mag de verzekeraar niet zelf beslissen of een advocaat nodig is. Daar heeft u ook zeggenschap in. Dan gaat het niet alleen om de vraag of rechtsbijstand door een advocaat verplicht is (zoals bij een civiele rechtbank-procedure), maar ook de aard en het belang van de zaak en de ervaring van de advocaat op een bepaald terrein kunnen daarbij een rol spelen.

Mijn advies, als u een rechtsbijstandverzekering heeft: Ga wel eerst naar de verzekeraar, maar als u bijstand van een bepaalde advocaat wilt, vraag daar meteen om. En als u het niet eens wordt, betrek dan de advocaat van uw keuze meteen in dat debat met de verzekeraar. Want al op dat moment kan een advocaat u dan behulpzaam zijn.